Referat af generalforsamling mandag d. 27.03 2017
Sted: Kirsten Thrane, Maglemosevej 5, 4540 Fårevejle
 • Valg af dirigent
  • Ebbe
 • Formandens beretning
  • Beretningen godkendt og lægges på hjemmesiden
 • Forelæggelse af regnskab
  • Regnskabet godkendt
 • Valg af dirigent
  • Ebbe
 • Formandens beretning
  • Beretningen godkendt og lægges på hjemmesiden
 • Behandling af indkomne forslag (senest 2 uger før mødet)
  • Ingen forslag indkommet
 • Valg til bestyrelsen 
  • Kirsten Mathiasen valgt som nyt bestyrelsesmedlem
  • Carl Peder Markussen valgt som nyt bestyrelsesmedlem
 • Valg af revisor 
  • Revisor Jørgen Nielsen foreslåes.
 • Eventuelt
  • Svenskerne ankommer fredag 5. 5 til Rørvigcenteret, Annette tager imod
  • Alle mødes i Nykøbing kirke kl. 11.00 til fælles prøve
  • Smørrebrød bestilles i Højby brugs, koret financierer incl drikkevarer til frokost
  • Koret arrangerer kaffe og kage
  • Debatskabende arrangement efter koncerten m. drikkevarer og snacks
  • Middagen i Rørvig betales af deltagerne, drikkevarer købes af den enkelte
  • Spadseretur fra parkeringspladsen på Høvevej over Esterhøj til shelterpladsen. Kirsten arrangerer.
  • Sandwich bestilles af Kirsten M, koret betaler
  Bestyrelsen konstituerer sig, Kirsten T formand, Ebbe kasserer, Annette sekretær, Carl Peder webmaster, Kirsten M social koordinator. Referent Kirsten Thrane